WISH
WISH
ลำดับ หมายเลขอะไหล่ ชื่ออะไหล่ ราคา/หน่วย รุ่นรถ
1. A-04428-42070      ชุดยางกันฝุ่นเพลาขับ 2,350.00 WISH
2. A-04465-68010      ชุดผ้าดิสเบรกหน้า WISH 3,300.00 WISH
3. A-04466-21010      ผ้าดิสเบรคหลัง 2,170.00 WISH
4. A-08479-00806      หัวเทียน 750.00 WISH, LEXUS
5. A-12305-28120      ยางแท่นเครื่องข้างขวา 2,340.00 WISH
6. A-12306-28071      ยางแท่นเกียร์1 2,160.00 WISH
7. A-12361-28130      ยางแท่นเครื่องหน้า 1,720.00 WISH
8. A-12371-28080      ยางแท่นเครืองแร็ค 1,850.00 WISH
9. A-23300-28040      กรองเบนซินในถัง 865.00 WISH
10. A-48510-69245      โช๊คอัพหน้าขวา 5,150.00 WISH
11. A-48520-69085      โช๊คอัพหน้าซ้าย 5,150.00 WISH
12. A-48530-69225      โช๊คอัพหลังRH,LH 1,540.00 WISH
13. A-85214-42040      ยางปัดน้ำฝนหลัง 145.00 WISH
14. A-85214-44140      ยางใบปัดน้ำฝน 375.00 WISH
15. A-85214-68011      ยางใบปัดน้ำฝน 185.00 WISH
16. A-85214-68020      ยางปัดน้ำฝนข้างขวา 355.00 WISH
17. A-85214-68030      ยางปัดน้ำฝนข้างซ้าย 175.00 WISH