โปรโมชั่น

ติดตามโปรโมชั่นจากทาง บริษัท โตโยต้าบอดี้ เซอร์วิส จำกัด
ซ่อมตัวถังและสีรถ ยนต์โตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้บริการ
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญมี อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่สุด