ลูกค้าสัมพันธ์

ศูนย์บริการจะมีการโทรติดตามผลหลังการซ่อมจากท่าน
หลังจากที่ท่านรับรถออกจากศูนย์บริการไปประมาณ 2วัน
เพื่อสอบถามถึงคุณภาพงานซ่อม การบริการ

แนะนำหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับคุณภาพงานซ่อมและการบริการ

เปิดให้บริการลูกค้าวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8:00 น. - 17:00 น. ให้บริการดูแล และประสานงานในการช่วยเหลือ ลูกค้าด้านการบริการ ด้านคุณภาพการซ่อม และติดตามผลหลังการซ่อม รวมทั้งรับฟังข้อแนะนำ รวมถึงข้อติชมจากลูกค้า เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.0-2361-5501