งานบริการอะไหล่

ศูนย์บริการจะมีการโทรติดตามผลหลังการซ่อมจากท่าน
หลังจากที่ท่านรับรถออกจากศูนย์บริการไปประมาณ 2วัน
เพื่อสอบถามถึงคุณภาพงานซ่อม การบริการ

การรับประกันคุณภาพ
ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีนโยบายการรับประกัน
คุณภาพอะไหล่ ในกรณีที่มีการนำรถเข้ามาซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่
ในศูนย์บริการเท่านั้น โดยทำการรับประกัน 1ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร
(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)


ข้อยกเว้นการรับประกันอะไหล่
ทางบริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด ไม่มีการรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่
จากการซื้อที่เคาน์เตอร์บริการอะไหล่