งานซ่อมตัวถังและสี

ศูนย์บริการตัวถังและสีคือความสุข แด่คุณและรถ
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือทันสมัย
ให้คุณรับรถได้ตรงเวลานัดหมาย

16 ขั้นตอนของงานซ่อมตัวถังและสี

เอกสารประกอบสำหรับการเคลมเพื่อการซ่อมตัวถังและสี
 • ใบเคลมตัวจริง หรือใบเคลมฟอร์ม (กรอกข้อมูลแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ)
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ของผู้ที่แจ้งเหตุ)
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
 • สำเนาใบรับประกันฟิลม์ (ถ้ามีงานเกี่ยวกับฟิล์มรถยนต์)
รายชื่อประกันภัยที่เป็นคู่สัญญาส่งรถเข้าซ่อม TBS มีดังนี้
 1. บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 4. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. บจก. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
 7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 8. บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 12. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
 15. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 16. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
 19. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 20. บริษัท ฟอลคอน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
 22. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 23. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
 24. บมจ สมโพธิ์ เจแปนนิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 25. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด
 26. บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
 27. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
 28. บริษัท ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
 29. บริษัท โอสถสภา ประกันภัย จำกัด
 30. บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)"TBS รับซ่อมรถของทุกประกัน"

หมายเหตุ : บริษัทประกันภัยที่นอกเหนือจากคู่สัญญากับทาง TBS ลูกค้าสามารถนำรถเข้าซ่อมได้โดยสำรองจ่ายค่าซ่อมก่อน แล้วไปตั้งเบิกกับทางบริษัทประกันภัยเอง
ประเภทของงานซ่อมตัวถังและสี
TPS Line คือรูปแบบการซ่อมระบบสายพานการผลิตที่ใช้ในโรงงานโตโยต้า ผ่านกระบวนการซ่อมที่รวดเร็วโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย อีกทั้งใช้สีสูตรน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตรฐานเดียวกับโรงงานโตโยต้า

เงื่อนไขงานซ่อม
 1. จำนวน 3 ชิ้นงาน ซ่อมเสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันเริ่มซ่อม
 2. มีมาตรฐานควบคุมเวลาการซ่อมในทุกกระบวนการเพื่อส่งมอบรถตรงตามนัดหมาย
 3. สะดวกในการนำรถเข้าซ่อมผ่านระบบจองคิวนัดหมาย
 4. รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี

Conventional คือรูปแบบการซ่อมปกติทั่วไป โดยมีสภาพความสียหายแตกต่างกัน

เงื่อนไขการซ่อม
 1. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน
 2. ระยะเวลาการซ่อมขึ้นอยู่กลับจำนวนชิ้นงาน และขนาดของความเสียหาย
 3. รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี
Heavy Repair คือรูปแบบการซ่อมรถชนหนักที่มีความเสียหายกับโครงสร้างและตัวถังโดยมีการประมวลผลความเสียหายของตัวรถก่อนการดำเนินการซ่อมด้วยระบบตรวจวัดค่า 3 มิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง

เงื่อนไขงานซ่อม
 1. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน
 2. มีความเสียหายกับโครงสร้างของตัวถัง และระบบหลักต่างๆในรถยนต์
 3. ระยะเวลาการซ่อมขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงาน และขนาดของความเสียหาย
 4. รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี
 5. ระยะเวลาการซ่อมขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงาน และขนาดความเสียหาย
หมายเหตุ :
ระยะเวลาการซ่อมด้านตัวถัง และสีที่กล่าวมาข้างต้น ยังไม่รวมเงื่อนไขเวลาการรอประกันภัยอนุมัติระยะเวลาการสั่งอะไหล่ และขีดความสามารถการซ่อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถเข้าซ่อมและงานซ่อมแต่ละประเภท
ขั้นตอนงานซ่อมตัวถังและสี
 1. งานตัวถัง  ถอด/เคาะ/ดึง/ดัน/ตัด/เชื่อม/เจียร/ป้องกันสนิม/ตรวจสอบคุณภาพ
 2. การเตรียมพื้น  เปิดปากแผล/ทำความสะอาด/โป๊วสี/อบสีโป๊ว/ขัดสีโป๊ว/พ่นสีพื้น/อบสีพื้น/ ขัดสีพื้น/ตรวจสอบคุณภาพ 
 3. การพ่นสี  ปิดกระดาษ/ทำความสะอาดชิ้นงาน/พ่นสี/พ่นเคลียร์/อบสี/ตรวจสอบคุณภาพ
 4. ขัดสี  ปรับผิวสี/ขัดหยาบ/ขัดละเอียด/ขัดเงา/ตรวจสอบคุณภาพ
 5. งานประกอบ  ตรวจสอบอะไหล่/ประกอบชิ้นส่วน/ตรวจสอบคุณภาพ
 6. ทำความสะอาด  ล้างรถ/เช็ดแห้ง/ดูดฝุ่น/ตรวจสอบคุณภาพ
 7. ตรวจสอบก่อนส่งมอบ ตรวจรายการซ่อม/คุณภาพสี/การประกอบชิ้นส่วน/ระบบไฟฟ้า/ความ สะอาด 
ระบบติดตามควบคุมงานซ่อม
 1. ควบคุมงานซ่อมและติดตามด้วยระบบ New TOPSERV
 2. ควบคุมและติดตามด้วยบอร์ดวางแผนและติดตามงานซ่อมตัวถังและสี
 3. ติดตามความคืบหน้างานซ่อมจริงด้วยวิทยุสื่อสาร
TBS กับความห่วงใยสิ่งแวดล้อม
ด้วยความตระหนักถึงสภาวะสิ่งแวดล้อม บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัดได้มีการควบคุมกระบวนการทำงานโดยนำระบบ ISO14001:2004 เข้ามาดำเนินการและได้รับการรับรองระบบโดย AJA Registras Company Limited ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 และได้ทำการเปลี่ยนประเภทสีจากการใช้สีประเภท Solvent มาเป็นสีสูตรน้ำ (Water Borne) ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การรับรองมาตรฐานจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
การรับประกันคุณภาพ
บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด รับประกันงานซ่อมสีเป็นเวลา 12 เดือนตามมาตรฐานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และรับประกันคุณภาพงานซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ เป็นเวลา 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)


ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี

 1. ผลกระทบอันเนื่องมาจากการขาดการบำรุงรักษา การทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
 2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานปกติ เช่นการปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพานต่างๆ เป็นต้น
 3. รถที่ดัดแปลงสภาพหรืออุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภทเช่น รถใช้ในการแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราการใช้ลากจูง เป็นต้น
 4. ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝน ฟ้าฝ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 5. การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 6. การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 7. ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
 8. ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ